Most – Autodrom

Od roku 2007 až dosud jsme společně s Autodromem Most, a.s. řešili nové objekty, či úpravy v areálu. Jednalo se postupně o výstavbu Dětského dopravního hřiště (spolupráce ak. arch. Petr Nesládek), dále opravu cca 2/3 závodní dráhy, včetně doplnění novým typem tzvn. „obrubníků“ (Melbourne, Vallelunga…) a odvodněním. V roce 2008 byly zahájeny práce na výstavbě […]

Regenerace panelového sídliště B Kadaň

V tomto  případě jde pouze o dílčí část celkové regenerace panelových sídlišť, a to s označením B III a IV.  Volné a nevyužívané plochy byly upraveny pro dopravu v klidu, pěší a cyklistické trasy, včetně víceúčelového hřiště. Původně byly v lokalitě dvě malá, asfaltobetonová hřiště, využívaná pro „chaotické“ odstavování vozidel.

Most – VDZ Budovatelů – Moskevská

Jedná se „pouze“ o přeznačení stávající křižovatky v souladu s platnými TP (i s rozpory mezi jednotlivými předpisy). Paradoxně úprava zarazí mnoho řidičů, jezdících po paměti. Přesto stejní řidiči nejsou „dezorientováni a zmateni“ v sousedních Teplicích, kde jsou všechny křižovatky VDZ řádně vyznačeny.   situace v leteckém snímku    situace v katastrální mapě

Štětí – dopravní hřiště mateřská škola

Dopravní hřiště v areálu mateřské školy ve Štětí bylo realizováno současně s „Dětským dopravním hřištěm“ ve městě. Původně požadoval investor vypracování projektové dokumentace na malé hřiště v areálu školky, po předložení návrhu na „velké“ dopravní hřiště se rozhodl vybudovat obě.  

Dětské dopravní hřiště Teplice

Teplice – Na téměř osm milionů korun vyšlo dopravní hřiště, které bylo vloni na podzim otevřeno na sídlišti Prosetice v Teplicích. Už si našlo své pravidelné návštěvníky. Většinou chodí rodiče s dětmi. Hřiště je pod dozorem. „Návštěvníky dětského hřiště máme pro statistické záznamy rozděleny do dvou skupin. Školy, školky, družiny a zájmová sdružení na jedné […]

Dětské dopravní hřiště Štětí

Dětské dopravní hřiště bylo vystavěno v roce 2012 za podpory Ústeckého kraje, který poskytl  dotaci ve výši 2,7 mil. Kč z Fondu Ústeckého kraje. Dále poskytla Městu Štětí dar na výstavbu dopravního hřiště společnost Mondi Štětí a.s. ve výši 900 tisíc Kč. Dopravní hřiště mohou využívat pěší, cyklisté, in-line bruslaři, děti a mládež na koloběžkách, tříkolkách a podobných […]

Dětské dopravní hřiště Kadaň

Dětské dopravní hřiště v Kadani bylo vybudováno v letech 2008-2009 v celkovém nákladu 7.571.161,- Kč a je koncipováno jako multifunkční dětské hřiště se zaměřením na výuku dopravní výchovy dětí školního a předškolního věku. Garantem výuky dopravní výchovy je Městská policie Kadaň. Dětské dopravní hřiště dále slouží k pořádání pravidelných akcí se zaměřením na dopravní tématiku […]