Dětské dopravní hřiště Kadaň

Dětské dopravní hřiště v Kadani bylo vybudováno v letech 2008-2009 v celkovém nákladu 7.571.161,- Kč a je koncipováno jako multifunkční dětské hřiště se zaměřením na výuku dopravní výchovy dětí školního a předškolního věku. Garantem výuky dopravní výchovy je Městská policie Kadaň. Dětské dopravní hřiště dále slouží k pořádání pravidelných akcí se zaměřením na dopravní tématiku a ekologii. Významnými partnery při spolupořádání akcí jsou Krušnohorský auto klub v AČR Kadaň, Dům dětí a mládeže Šuplík Kadaň, Hasiči Kadaň, Ing. Ivan Bejček, Nemocnice Kadaň. Jediným a hlavním cílem veškerého snažení je vštípit dětem alespoň základní pravidla bezpečného chování na komunikaci.

kadaň DDH DDH Kadaň

Hřiště naleznete na mapě:

Hřiště je volně přístupné.