Most – Autodrom

Od roku 2007 až dosud jsme společně s Autodromem Most, a.s. řešili nové objekty, či úpravy v areálu. Jednalo se postupně o výstavbu Dětského dopravního hřiště (spolupráce ak. arch. Petr Nesládek), dále opravu cca 2/3 závodní dráhy, včetně doplnění novým typem tzvn. „obrubníků“ (Melbourne, Vallelunga…) a odvodněním. V roce 2008 byly zahájeny práce na výstavbě nového, kapacitního Paddocku, vybaveného veřejným osvětlením, liniovým odvodněním, sociálním zázemím a nově navrženými sdruženými objekty pro zajištění vody a elektrické energie ke každému místu  – zázemí závodních týmů. V roce 2014 je dokončen projekt na opravu zbývající části závodní dráhy.