Obrnice manipulační plocha M+L

Za účelem výstavby skladovacího areálu zakoupila společnost M+L bývalé nádraží ČD v Obrnicích. Jako první, výnamnou investicí, byla výstavba plochy o celkové výměře cca 8000 m2, pro skladování a manipulaci. Základním požadavkem jsou minimální sklony a konstrukce pro extrémní zatížení, vše z důvodu kapacity pro uskladnění a pojezdu „kontejnerovým nakladačem Kalmar“. Na počátku roku jsou zahájeny (za spolupráce společníků M+L) projektové práce, koncem března zahájena výstavba. Největším problémem se stává nevyhovující podloží (i přes důkladný průzkum se zkouškami únosnosti zemní pláně před zahájením projektových prací) – po provedené sanaci, i přes nepříznivé počasí, je v polovině května stavba „zkolaudována“ (na dnešní dobu poměrně nevídaný jev). Vše ve velmi dobré kvalitě realizovala firma Beran2, s.r.o. z Kostelce nad Labem.

 

IMAG2435 IMAG2432 IMAG2433 IMAG2434