Dětské dopravní hřiště Kadaň

Dětské dopravní hřiště v Kadani bylo vybudováno v letech 2008-2009 v celkovém nákladu 7.571.161,- Kč a je koncipováno jako multifunkční dětské hřiště se zaměřením na výuku dopravní výchovy dětí školního a předškolního věku. Garantem výuky dopravní výchovy je Městská policie Kadaň. Dětské dopravní hřiště dále slouží k pořádání pravidelných akcí se zaměřením na dopravní tématiku […]