Regenerace panelového sídliště B Kadaň

V tomto  případě jde pouze o dílčí část celkové regenerace panelových sídlišť, a to s označením B III a IV.  Volné a nevyužívané plochy byly upraveny pro dopravu v klidu, pěší a cyklistické trasy, včetně víceúčelového hřiště. Původně byly v lokalitě dvě malá, asfaltobetonová hřiště, využívaná pro „chaotické“ odstavování vozidel.