Most – přednádražní prostor

Cca před deseti lety zpracoval ing. Černý, za mé spolúčasti, návrh úpravy přednádražního prostoru v Mostě. Samozřejmě, na základě výběrového řízení o nejnižší ceně, DÚR zpracovala úplně jiná firma. Tak není možné zapracovat další „nezveřejněné“ (záměrně) úpravy, projekt není realizován. V roce 2010 jsem byl osloven na změnu řešení tak, aby bylo možné čerpat dotaci na vypsaný titul, a aby bylo možné, s využitím původní koncepce, prostor co nejlépe užívat veřejností.

Došlo k propojení přednádražního prostoru s tramvajovým přestupním uzlem, bohužel již ne s možností „přestřešeného“ pěšího propojení. Po odevzdání návrhu – viz situace – je opět vypsáno výběrové řízení, další stupně PD zpracovává ing. Vladimír Plhák. V prosinci 2014 je po realizaci firmou Herkul, a.s., prostor dán do užívání. Oproti původnímu stavu došlo jednoznačně k navýšení parkovacích míst, řešení zásobování, příjezdu přímo před vstup (K+R, TAXI), přiblížení autobusů MHD k vstupní hale, odstavování autobusů…

nádraží mostmapy

projektovaná úprava                               původní stav prostranství před nádražím ČD

nádraží 3 nádraží1 nádraží 2

nově realizované (již dříve byla postavená okružní křižovatka – rovněž má PD)