Obrnice – Nízkoprahové zařízení (venkovní plochy)

V roce 2012 byla zpracována pro ing. arch. J. Hasíka projektová dokumentace na venkovní úpravy k HSO – Nízkoprahovému zařízení Obrnice. Tuto zakázku následně realizovala firma Metall Quatro, spol. s r.o., investorem byla Obec Obrnice. Celková hodnota díla byla cca 18 mil. Kč, slavnostní otevření – zahájení činnosti – 24.6.2015. Celá stavba se nachází v […]

Obrnice manipulační plocha M+L

Za účelem výstavby skladovacího areálu zakoupila společnost M+L bývalé nádraží ČD v Obrnicích. Jako první, výnamnou investicí, byla výstavba plochy o celkové výměře cca 8000 m2, pro skladování a manipulaci. Základním požadavkem jsou minimální sklony a konstrukce pro extrémní zatížení, vše z důvodu kapacity pro uskladnění a pojezdu „kontejnerovým nakladačem Kalmar“. Na počátku roku jsou […]

Dopravní hřiště – návrhy, řešení

Zde vložené situace jsou mnohdy náznakem – vodítkem pro investora na využití dostupného prostoru. Některá řešení byla realizována, další odložena nebo upravena. Jako příklad může sloužit Hodonín, kde od jasného záměru, dopracovaného do územního rozhodnutí, byly v průběhu několika let nově zahájeny práce v různých lokalitch města, bez jasného výsledku. Jako projektant, mající dost zkušeností […]

Most – přednádražní prostor

Cca před deseti lety zpracoval ing. Černý, za mé spolúčasti, návrh úpravy přednádražního prostoru v Mostě. Samozřejmě, na základě výběrového řízení o nejnižší ceně, DÚR zpracovala úplně jiná firma. Tak není možné zapracovat další „nezveřejněné“ (záměrně) úpravy, projekt není realizován. V roce 2010 jsem byl osloven na změnu řešení tak, aby bylo možné čerpat dotaci […]

Most – Autodrom

Od roku 2007 až dosud jsme společně s Autodromem Most, a.s. řešili nové objekty, či úpravy v areálu. Jednalo se postupně o výstavbu Dětského dopravního hřiště (spolupráce ak. arch. Petr Nesládek), dále opravu cca 2/3 závodní dráhy, včetně doplnění novým typem tzvn. „obrubníků“ (Melbourne, Vallelunga…) a odvodněním. V roce 2008 byly zahájeny práce na výstavbě […]

Regenerace panelového sídliště B Kadaň

V tomto  případě jde pouze o dílčí část celkové regenerace panelových sídlišť, a to s označením B III a IV.  Volné a nevyužívané plochy byly upraveny pro dopravu v klidu, pěší a cyklistické trasy, včetně víceúčelového hřiště. Původně byly v lokalitě dvě malá, asfaltobetonová hřiště, využívaná pro „chaotické“ odstavování vozidel.

Most – VDZ Budovatelů – Moskevská

Jedná se „pouze“ o přeznačení stávající křižovatky v souladu s platnými TP (i s rozpory mezi jednotlivými předpisy). Paradoxně úprava zarazí mnoho řidičů, jezdících po paměti. Přesto stejní řidiči nejsou „dezorientováni a zmateni“ v sousedních Teplicích, kde jsou všechny křižovatky VDZ řádně vyznačeny.   situace v leteckém snímku    situace v katastrální mapě

Štětí – dopravní hřiště mateřská škola

Dopravní hřiště v areálu mateřské školy ve Štětí bylo realizováno současně s „Dětským dopravním hřištěm“ ve městě. Původně požadoval investor vypracování projektové dokumentace na malé hřiště v areálu školky, po předložení návrhu na „velké“ dopravní hřiště se rozhodl vybudovat obě.  

Dětské dopravní hřiště Teplice

Teplice – Na téměř osm milionů korun vyšlo dopravní hřiště, které bylo vloni na podzim otevřeno na sídlišti Prosetice v Teplicích. Už si našlo své pravidelné návštěvníky. Většinou chodí rodiče s dětmi. Hřiště je pod dozorem. „Návštěvníky dětského hřiště máme pro statistické záznamy rozděleny do dvou skupin. Školy, školky, družiny a zájmová sdružení na jedné […]

Dětské dopravní hřiště Štětí

Dětské dopravní hřiště bylo vystavěno v roce 2012 za podpory Ústeckého kraje, který poskytl  dotaci ve výši 2,7 mil. Kč z Fondu Ústeckého kraje. Dále poskytla Městu Štětí dar na výstavbu dopravního hřiště společnost Mondi Štětí a.s. ve výši 900 tisíc Kč. Dopravní hřiště mohou využívat pěší, cyklisté, in-line bruslaři, děti a mládež na koloběžkách, tříkolkách a podobných […]